Luftvärmepump              Billigt och Bra


Esvelt Service AB, Närsjövägen 31, 786 93 Nås, tel mobil 0733-251567 email: info@esvelt.se

luftvärmepumpar

Gree Amber 35 WiFi  SEK 18 985 inkl. install. efter ROT (Amber 25 SEK 17 985)

Topmodell


* Unik: patenterat 2-stegs kompressor

kapacitet vid -25 utetemp. 3,9kw (Amber 25: 3,3kw)


* kapacitet värme max 7,2kw / kyla 5,0 kw

(Amber 25 max 5,5kw / kyla 5,0kw)

* SCOP 5,1 A+++

* SCOP kallt klimat 4,0 (Amber 25: 3,8)

* ger värme ner till -35 grader

* inbyggd WiFi-styrning

* underhållsvärme steglös från 8-30 grader

* möjlighet att använda fjärrkontroll som extra termostat

* innerdel 100cm bred med vit glansig yta

* lcd-skärm i innerdelens framsidan

* bred och stark fläkt för utmärkts värmespridning också längre in i huset

* 5 års heltäckande garantin


Broschyr finns på webbadress (länk) under:

https://scanmont.se/wp-content/uploads/2019/09/Amber25-35-190820.pdf

Mitsubishi FH25  SEK 15 985 inkl. install. efter ROT (FH35 SEK 16 985)

Kännt beprovat modell (utgående modell !!!)


* kapacitet värme max 6,3kw / kyla 3,5kw (FH35 6,6kw / kyla 4,0)

* SCOP 4,9  (FH35 SCOP 4,8)

* ger värme ner till -30 grader

* kapacitet vid -15gr 3,2kw (FH35 4,0kw)

* i-see sensorn och dubbla luftflöde riktningar

* riktar värme till eller bort från personer i rummet

* underhållsvärme på 10 grader

* extra luftreningsfiltrar

* 5 års heltäckande garantin


Broschyr finns på webbadress (länk) under:

Klicka här för broschyr

Gree Fairy 25 WiFi SEK 15 985 inkl. install efter ROT (Fairy 35 SEK 16 985)Vackert innerdel


* kapacitet värme max 5,2kw / kyla 4,9kw

(Fairy 35: 6,4 /5,0)

* SCOP 4,7 (Fariy 35 4,6) A++

* SCOP kallt klimat 3,8

* ger värme ner till -35 grader

* inbyggd WiFi-styrning

* 2-stegs kompressor

* kapacitet vid -18 utomhustemp. 3,5kw (Fairy 35: 4,2kw)

* möjlighet att använda fjärrkontroll som extra termostat

* underhållsvärme steglös från 8-30 grader

* lcd-skärm i innerdelens framsidan

* vackert stilren innerdel 89cm bred och bara 21cm djup

* 5 års heltäckande garantin


broschyr finns på webbadresss (länk) under:

https://scanmont.se/wp-content/uploads/2019/09/Gree-Fairy-svenska-190911.pdf

Mitsubishi Hero 2.0 LN25  SEK 19 985 inkl. install. efter ROT (LN35 SEK 20 985)

Gree Lomo 35 WiFi SEK 12 985 inkl. install. efter ROT 

* senaste topmodellen av Mitsubishi med A+++ märkning

* kapacitet värme max 6,3kw / kyla 3,5kw (LN35 6,6 /4,0)

* SCOP 5,2 (LN35 5,1) SCOP kallt klimat 4,0 (LN35 4,0)

* ger värme ner till -35 grader

* inbyggd WIFI-styrning

* underhållsvärme steglös från 10 - 30 grader

* innerdel i 4 olika färg: vit, pärlvit, svart och röd (+SEK 1 000)

* i-see sensorn för avancerade inställningar

* dubbla klaffar för bättre värmespridning

* 5 års heltäckande garantin

klicka här för faktablad

budget modell för mindre utrymme


* kapacitet värme max 4,5kw / kyla 4,0kw

* SCOP 4,0 A+

* ger värme ner till -20 grader

* underhållsvärme 8 grader

* inbyggt wifi-styrrning

* andra termostat i fjärrkontroll

* 5 års heltäckande garantin


broschyr finns på webbadresss (länk) under:

https://scanmont.se/wp-content/uploads/2020/11/Lomo-varmepump-svenska-201111.pdf

Gree Console 35 SEK 15 985 inkl. install. efter ROT 

Golvmodell om vanlig modell inter passar


* kapacitet värme max 4,4kw / kyla 4,4kw

* SCOP 4,1 A+

* ger värme ner till -30 grader

* underhållsvärme 8 grader

* 5 års heltäckande garantin


broschyr finns på webbadresss (länk) under:

https://scanmont.se/wp-content/uploads/2019/08/Gree-Golv-R32-Svenska.pdf

luftkonditionering / AC

Gree Bora 35 SEK 9 985 inkl. install. efter ROT 

Luftkonditionering / AC


* kapacitet kyla max 3,6kw

* kapacitet värme max 4,4kw (min. utomhustemp. +5)

* inbyggt WiFi-styrning

* energiklass kyla A++

* 2 års heltäckande garantinbroschyr finns på webbadresss (länk) under:

https://shopcdn2.textalk.se/shop/18368/art51/163032251-73ecea-Bora_181129.pdf

Gree Shark AC SEK 19 900 (utan installation)

Luftkonditionering / AC för husbil/husvagn


* kapacitet kyla max 2,5kw

* kapacitet värme max 2,2kw (min. utomhustemp. +5)

* inbyggt WiFi-styrning

* 220-240V / 6,6A

* taköppning 40x40cm (oftast vanlig taklucka)

* 2 års garantin


broschyr finns på webbadresss (länk) under:

https://shopcdn2.textalk.se/shop/18368/art49/174715849-8ace8e-Shark_200309.pdf

Skicka ett emejl till info@esvelt.se för att få en broschyr eller använd länkenSCOP / COP

SCOP 5,1 betyder att 1kw elförbrukning ger 5,1kw värme under en hel genomsnitt uppvärmningssäsong i Strassbourg

SCOP kallt klimat 4,0 betyder att 1kw elförbruking ger 4,0kw värme under en hel genomsnitt uppvärmningssäsong i Helsingfors

--- Beställa ---


Skicka ett emejl till: info@esvelt.se eller ring 0733-251567


Vid beställningen bokar vi direkt tiden för installationen.


Betalning: inom 14 dagar EFTER installationen.

Installation


Certifierat installation basis SEK 4 550 efter ROT / SEK 6 500 utan ROT


* certifierat installation enligt Swedac.se (www.incert.se)

* max 4m kopparrör, kanallpaket, elsladd med jordat stickpropp, vattenslang, väggkonsol med gummi-vibrationsdämpare och håltagning i trä, timmer, tegel eller lättbetong

* installation i helgarna utan extra kostnad

* tättning av väggenomföring (fasatskada ersätts ej)

* igångkörningsprotokoll


Vi utför ej installationer genom eternittvägg och/eller asbest !!!

Service


Service av luftvärmepump SEK 1 750


* professionelt djup rengöring av innerdel (tryckluft + ångtvätt och kemikalier)

* professionelt djup rengöring av utedel (tryckluft + ångtvätt)

* för optimalt rengöring skruvas inner- och utedeln öppet för rengöring av kondensorn och förångaren.

* funktionskontroll

* läcksökning

* kontroll och reparation av rörisolering

* serviceprotokoll för eventuel förlängt garantin

* extra kostnad kylgaspåfyllning R410A SEK 1 000

* PS service är inte samma som reparation av en trasig luftvärmepump


Resekostnader: Vansbro Kommun utan resekostnader

                            Rest SEK 20 mil från Nås tur och retur

                            Vid fler bokningar i samma område inga resekostnader (i praktik betyder det om du

                            är lite flexibel i tid/datum då tillkommer i mesta fall inga resekostnader)

- Pris tillbehör och extra kostnader -


(inkl. moms + install efter ROT)


* Värmepumpsskydd (omålad, mörkbrun/svart plåttak)   SEK 2 000

* SMS-styrning (krävs eget SIM-kort)                              SEK 3 000

* Tak (vit målad galvaniserat plåt)                                    SEK 1 000

* Stålfjäder vibrationsdämpare                                         SEK    650

* Markstativ (krävs förberedelse)                                      SEK   700

* Håltagning i betong                                                        SEK 2 000

* extra rör                                                                          SEK    400  (meterpris)

* extra sladd                                                                      SEK      40  (meterprs)

* Bomkörning (avbeställning efter påbörjat resa)              SEK 2 500

Vanliga frågor (FAQ)


* Ingår el.installation i priset?

    - Nej, en värmepumpsmontör brukar inte ha el.behörighet.

En luftvärmepump kommer med vanlig stickpropp, så det måste finnas ett jordat uttag i närheten av inner- eller utomhusdelen. Om den inte finns, då provkör vi med skarvsladd och sen kan du ordna ett lämplig jordat uttag (helst) efteråt.

* Kan innerdelen placeras ovanpå (ute)dörren eller ett fönster?

    - Oftast inte, man behöver omkring 40 cm från dörr/fönster till innertaket. Oftast blir det för trångt.

* Vad är bästa placeringen?

     - Det brukar skilja för varje hus. Helst placerar man innerdelen i ett stort rum då luftvärmepumpens termostat fungerar bäst. Helst också på en yttervägg så att rören går bakom innerdelen rakt ut ur huset (rören måste alltid har en lutning neråt för kondensvattenavrinning).

Tänk att rumet var innerdelen är placerat blir varmast och ju längre ifrån innerdelen blir det lite svalare (beroende av planlösning, isolering och vädret).

* Hur undvikar man resonansljud från utomhusdelens kompressor?

    - Stålfjäderdämpare är den lättaste lösning (som kan också installeras efteråt)

Markstativ: mindre snygg och krävs förarbete av kunden själv (gräva bort jord och ler, fylla på med sand/grus och lägga betongplattor)

* Luftvärmepumpen ger mindre värme än tidigare

   - rengör luftfiltrar i inomhusdelen (varje månad).

* Det är för kallt i huset

     - öka temperatur med fjärrkontrollen (rikta fjärrkontrollen mot innerdelen när du knappar på den, sen hur du ett pip-ljud som bekräftelse)

Öka fläkthastighet, framförallt om det är längre in i huset för svalt.

* Hur stor säkring behövs?

    - Modeller 25 räcker med en 10A säkring. Modeller 35 är rekommenderat 13A. För en 13A säkring gäller nästan samma krav som för en 10A säkring (1,5m3 sladd). En 13A porselingsäkring har samma storlek som en 10A porselinsäkring.

* Luftvärmepumpen fungerar inte

  - stäng av luftvärmepumpen, drar ur sladden och ta ur batterier ur fjärrkontrollen, vänta 1,5 timme, sätt igång luftvärmepumpen på 30 grader värme (solen eller heat) och riktar fjärrkontrollen ordentlig mot innerdelen när man knappar på den. Efter 10 minuter borde ge luftvärmepumpen värme. Om inte kontrollerar först säkringen och huvudsäkringar, annars ring 0733-251567. 

* Installation Gree WiFi-styrning

      - Följa manualen i följande link:

https://scanmont.se/wp-content/uploads/2019/12/Gree-WiFi-Bruksanvisning-FINAL-SWE-161219.pdf


--- Om Oss ---


Certifiering

Esvelt Service AB startade år 2010 och är en Swedac certifierat företag inom kylteknik. Vi är specialiserat i installationer av luftvärmepumpar och utför mer än 250 installationer om året. Ansvarsförsäkring och F-skattsedel finns.


Auktoriserat återförsäljare

Vi är auktoriserat återförsäljare för Mitsubishi, Toshiba och Gree. Alla våra modeller är norden-anpassat och fungerar ner till minst -30 grader utetemperatur.


Garantin

Alla våra modeller har 5 års heltäckande garantin varför leverantören står för. Garantin vilkor för Mitsubishi finns på www.scanoffice.se och för Toshiba och Gree finns på www.scanmont.se.


Varför är vi billigare än andra?

* Leverans och installation av luftvärmepumpar hos samma företag med ett rimligt vinstmarginal.

* Sortiment begränsad till dom mest populaira modeller som köps in i stora antal med extra rabatt.

* Vi har ingen butik

* Vi har inga personal (utom ägaren)

* Vi begränsar alle företagskostnader så mycket som möjligt


Jämför gärna priser med andra. Glöm inte att jämföra garantier, frakter, materialer, fakturaavgift, betaltermin och extra kostnader när du jämför priser.


Varför är vi bättre än andra?

* Ägaren av företaget, som är en erfaren certifierat installatör, kommer personlig installera din pump

* Vi installera bara luftvärmepumpar. Specialisering inom område för just din luftvärmepump finns.

* Vi blir inte nervös om du vill kolla hur installationen fungerar.

* Vi hoppas bli rekommenderat till dina grannar, släktningar och kompisar. Arbetet blir därför alltid utfört så bra som möjligt.

* Bokar du en installation, då kommer vi på överenkommen tid. Självklart.


Esvelt Service AB, Närsjövägen 31, 786 93 Nås, tel mobil 0733-251567 email: info@esvelt.se